Doelstelling

De doelstelling van de Stichtingen Rouwcentrum Wehl en omstreken is het iedereen uit Wehl en omstreken, de gelegenheid te bieden  om  afscheid nemen van hun dierbaren. De Stichting  wil onafhankelijk opereren en niet kerkelijk of maatschappelijk gebonden zijn. Hierbij willen wij de richtlijnen en verordeningen, zoals die ons door de wet worden opgelegd, eerbiedigen.